Chcete otevřít dokument, ale trvá to už příliš dlouho?

PŘÍČINA: Ve výjimečných případech může nastat taková kombinace velikosti, obsahu a typu souboru, že otevírání trvá příliš dlouho.

POMOC: Pokud se takový problém objeví, kontaktujte, prosím, zástupce SingleCase. Ideálně s informací o souboru/složce.

Did this answer your question?