Chodí Vám velké množství e-mailových notifikací? Chcete je omezit?

PŘÍČINA: E-mailové notifikace vám chodí ze všech spisů, na kterých jste připsáni.

POMOC: Každý má možnost si sám editovat nastavení notifikací v “Nastavení pošty a kalendáře”. Pokud jste připsáni na nějakém spisu jako uživatelé, ale reálně na něm neprovádíte žádnou činnost, notifikace vám pak chodí zbytečně. V takovém případě se obraťte na odpovědnou osoba, která situaci napraví a jako uživatele vás ze spisu odstraní.

Did this answer your question?