1. Otevřte Nastavení (nemáte-li k němu přístup, požádejte více oprávněného uživatele ve Vaší společnosti);

2. Zvolte položku Externí služby a zde klikněte na tlačítko Přidat.

3. Nyní vytvoříte token, který bude sloužit pro bezpečnou komunikaci mezi oběma aplikacemi. Zadejte název tokenu a vyberte uživatele, pro něhož je generován:

4. Ihned po kliku na ULOŽIT dojde k jednorázovému stažení textového souboru, který obsahuje token. Pojmenovaný bude podle názvu, tedy např. Datovka Pavel.txt.
POZOR! Token nelze po vytvoření stáhnout nebo zobrazit znovu.
Otevřte jej a zkopírujte si celý jeho obsah.

5. Spusťte Datovku (stáhnout ji můžete zde) a v jejím menu zvolte Soubor -> Nastavení spisové služby.

6. Vyplňte postupně:

  • URL ve formátu https://NÁZEV VAŠÍ KANCELÁŘE.app.singlecase.cz/publicapi/v1
  • token který jste si zkopírovali
  • a klikněte na tlačítko Info o službě.

    Pokud vše proběhne v pořádku, objeví se Jméno služby (SingleCase) a Jméno tokenu. Potvrďte nastavení kliknutím na OK.

7. Propojení je tím nastaveno. Pro kontrolu byste na každé zprávě nyní po kliknutí pravým tlačítkem měli objevit aktivní možnost Odeslat do spisové služby.

Pro informace o přikládání zpráv z Datovky do spisu prosím pokračujte tímto článkem.

Did this answer your question?