Pro nastavení propojení s aplikací Datovka otevřete "Moje jméno"->Nastavení

Zde vyberete záložku Integrace

Nyní vytvoříte Token, který bude sloužit pro bezpečnou komunikaci mezi oběma aplikacemi. Zadejte Název tokenu a vyberte Uživatele, pro něhož je generován:

Poté zvolte tlačítko "ULOŽIT" . Dojde k jednorázovému stažení textového souboru, který obsahuje token. Pojmenovaný bude podle názvu, tedy např. Datovka Pavel.txt.
POZOR! Token nelze po vytvoření stáhnout nebo zobrazit znovu.
Otevřete jej a zkopírujte si celý jeho obsah.

Spusťte Datovku (stáhnout ji můžete zde) a v jejím menu zvolte Soubor -> Nastavení spisové služby.

A vyplňte postupně:

  • URL ve formátu https://NÁZEV VAŠÍ FIRMY/KANCELÁŘE.app.singlecase.cz/publicapi/v1

  • Token který jste si zkopírovali

  • a klikněte na tlačítko "Info o službě".

Pokud vše proběhne v pořádku, objeví se Jméno služby (SingleCase) a Jméno tokenu. Potvrďte nastavení kliknutím na "OK".

Propojení je tím nastaveno. Pro kontrolu můžete nad zprávou kliknout pravým tlačítkem myši a objeví se vám aktivní možnost Odeslat do spisové služby.

Pro informace o přikládání zpráv z Datovky do spisu prosím pokračujte tímto článkem.

Did this answer your question?