Nahráváte soubory do SingleCase, ať už metodou drag&drop nebo přes Uploader, nejde to a vyskakují na vás hlášky o dlouhých názvech a dlouhých cestách?

Situaci způsobuje to, že Windows má omezenou maximální délku 250 znaků na kombinaci jména souboru a cesty, kterou se přes různé složky a podsložky, dostanete až k němu.

Pokud 250 znaků překročíte, váš počítač do SingleCase v důsledku správně nepředá soubory k nahrání

Co s tím?

1) Pokud vám v cílové struktuře chybí nějaké dokumenty nebo celé složky, složky si vytvořte ručně v SingleCase a nenahrané soubory nahrajete přímo do složek, kam patří, pomocí ikony s mráčkem. V tomto řešení je bohužel nevýhoda, kterou neumíme ovlivnit, a to, že Windows může zkrátit dlouhé jméno dokumentu.

2) Pokud vám chybí nahrát obsáhlejší/složitější strukturu a máte verzi SingleCase Uploader 5.0.11 nebo vyšší, můžete použít program Total commander (případně Unreal Commander, či podobné) k přemístění celé struktury do SingleCase. Jak na to?

  1. Otevřete program Total Commander (Unreal Commander) a nalistujte si v jedné polovině okna místo, kam chcete složku zkopírovat, a na druhé si najděte soubory/složky k nahrání.

  2. V programu Total Commander (Unreal Commander) přesuňte soubory/složky s příliš dlouhou kombinací názvu a cesty do jejich cílové destinace - patřičné podsložky v SC Uploader, tedy tam, kde je chcete nakonec najít v SingleCase. Vyskočí vám notifikace s vypsaným celým názvem složky/souboru včetně cesty v novém umístění:

kde zvolíte možnost Ponechat vše. Tímto dostanete soubory/složky do složky SingleCase Uploader a struktura se vám následně nahraje do SingleCase. Nedojde navíc ke změně názvů souborů/složek.

Did this answer your question?