Singlecase Uploader slouží pro podporu nahrávání souborů či celých složek souborů přímo do SingleCase. Ideální je pokud potřebujete nahrávat najednou do více spisů nebo máte internet, který je nestabilní a občas vypadává. SingleCase Uploader totiž zabezpečuje synchronizaci dokumentů i při výpadku připojení k internetu.

  1. Kde SingleCase uploader najdete?

Jakmile otevřete ze SingleCase první dokument, vytvoří se vám na ploše počítače složka s názvem SingleCase Uploader. Pokud ho nemůžete najít, kontaktujte nás,

Uploader zrcadlí aktuální strukturu Klientů, Spisů a jejich podsložek, kterou máte v SingleCase. Přidáte-li nového Klienta, Spis nebo složku v SingleCase, přidá se i sem.

2. Jak dokumenty nebo složky nahrajete?

Standardním způsobem, jak jste na svém počítači zvyklí, přenášíte vybrané soubory a složky včetně podsložek.

A. Přenesením souborů

Otevřete si svou složku s dokumenty, vyberte soubory a přeneste je.

Po přenesení do příslušné Složky Projektu / Složky Spisu se soubory vloží do SingleCase na místo ("Klient"->"Projekt/Spis" ->"Složka"). Po této operaci zůstane složka SingleCase Uploader na ploše bez souborů.

B. Kopírováním do složky Uploaderu

Vyberte si soubory a nebo celou složku, kterou chcete přenést pod konkrétní Projekt/Spis. Více souborů můžete vybrat pomocí označení příslušného souboru při stisknuté klávese "ctrl" v případě WIN ("cmd" v případě iOS). Klávesovou zkratkou "ctrl+C" ("cmd+C") výběr zkopírujete. Poté do příslušného složky ("Klient"->"Projekt/Spis") pomocí klávesové zkratky "ctrl+V" ("cmd+V") vložíte.

C. Pomocí "Ulož jako", pokud pracujete ve Wordu

V případě, že pracujete na dokumentu ve Wordu, který jste neotvírali pomocí SingleCase, můžete přímo z Wordu uložit dokument do SingleCase pomocí Uploaderu. Ve Wordu vyberete příkaz "Ulož jako" a otevřete cestu k místu uložení do Projektu/Spisu "Plocha"->"Uploader"->"Klient"->"Projekt/Spis". Po uložení Word zavřete. Tento soubor můžete otevřít i přímo z přílohy vaší pošty.

Pozn.1:

Soubory je třeba nahrávat přímo Složky Projektů/Spisů, nikoliv přímo pod Složku klienta.

Pozn.:2:

Nahrávejte pouze soubory, které vaše instalace podporuje (standardně *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.jpg2, *.jpg3, *.png, *.pgn2, *.pgn3, *.gif, *.pdf, *.doc, *.docx, *.docm, *.odt, *.odp, *.ods, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.txt,*.xls, *.xlsm, *.xlsx, ).

Did this answer your question?