1. Jak verze vznikají?

Verze dokumentů vznikají automaticky, pokud v MS Office provedete na dokumentu, který je nahrán v SingleCase, změny, a tyto uložíte kliknutím na "Uložit".2. Kde najdete verze dokumentů?

V SingleCase se vám vždy zobrazuje poslední dostupná verze dokumentu. V dokumentovém úložišti konkrétního Spisu na první pohled vidíte, kolik má již dokument verzí.

3. Jak se dostanete ke starším verzím?

Když kliknete na ikonku "(i)" vedle konkrétního dokumentu nebo na "Historii verzí a informací" v menu pod pravým tlačítkem myši, otevře se vám detail dokumentu, který obsahuje celý jeho životopis.

4. Jak verze mezi sebou porovnat?

Najeďte na konkrétní verzi, vyberte volbu "Porovnání" a poté najeďte myší na další verzi, se kterou chcete porovnat, a vyberete stejnou volbu "Porovnání". Nebo můžete verze přetáhnout do porovnávacích okének.

SingleCase spočítá, na kolika místech se verze liší. Pro detail můžete kliknout na "Rychlé online porovnání" nebo si přes "Porovnat přes MS WORD" můžete otevřít klasický wordovský compare.

1.

Did this answer your question?