V části Moje spisy najdete všechny spisy, na které jste přiřazeni – tedy buď tu hrajete nějakou aktivní roli, nebo jsou to spisy vašeho týmu.

V části Spisy kanceláře najdete všechny spisy ostatních týmů, které jsou veřejně přístupné.

Did this answer your question?