Dokument, na kterém chcete pracovat, je uzamčený (je označený zámečkem)?

PŘÍČINA:

  1. Na dokumentu právě pracuje jiný uživatel.

  2. Uživatel, který na dokumentu pracoval jako poslední, ho správně neuzavřel. Po řádném ukončení editace se dokument odemkne, avšak při mimořádných okolnostech (výpadek proudu či internetového spojení, selhání editoru..) pokyn k odemčení do SingleCase z vašeho počítače neprojde.

JAK POSTUPOVAT:

  1. V sekci “Historie verzí a informace” můžete zkontrolovat, kdo z kolegů na dokumentu právě pracuje. Jméno kolegy se objeví v pravém horním rohu. Pak se stačí domluvit s kolegou.

  2. Pokud v sekci ”“Historie verzí a informace" není uvedeno jméno někoho z vašich kolegů uživatele, ale pouze možnost k otevření dokumentu, znamená to, že jste to byl vy sám, kdo řádně neukončil poslední operaci na dokumentu.

  3. V takovém případě je řešením dokument odemknout (na stejném místě) povelem "Odemknout" ihned.

  4. Poté dokument otevřete a ujistěte se, že obsahuje poslední změny, resp. že čas poslední úpravy odpovídá vašemu poslednímu uložení.

Did this answer your question?