Nejde vám nahrát prázdná složka nebo prázdný dokument?

PŘÍČINA: Složka “SingleCase Uploader” nepodporuje nahrávání prázdných složek nebo dokumentů.

POMOC: Pokud chcete začít s prací na spise prázdným dokumentem nebo novou složkou, můžete tak učinit rovnou v SingleCase.

Did this answer your question?