Připravili jme pro vás novou fakturaci, aby jste mohli bez problémů pracovat s velkým množstvím položek. Všechny změny se automaticky propočítávají a ukládají, takže o svou rozpracovanou fakturu nepřijdete. Ulehčíme vám tím přípravu fakturačních položek pomocí hromadných úprav. Díky tomu ušetříte víc času. Zároveň faktura porovnává celkovou vykázanou a fakturovanou částkou - na první pohled vidíte kolik je škrtá. U paušálů se počítá reální sazba výkazu v paušálu. V náhledu faktury a přílohy vidíte výslední fakturu ještě před vystavením.
Níže najdete podrobnější popis všech funkcí.

Filtry

Přidali jsme možnost filtrování. Jde o filtry Uživatel, Název spisu/projektu, Fakturační role, Aktivita. Snadno zjistíte kolik hodin z faktury patří partnerům. Hlavní prázdny filtr poskytuje možnost fulltextového vyhledávání.

Jestli potřebujete vyhledat cokoliv dalšího, použijte hlavní “prázdný filtr”. Po vyfiltrovaní vám informační lišta zobrazí součty za filtrované hodnoty.

Souhrnná informační lišta

Přehledně na jedním místě máte pořád na očích celková čísla. Graficky jsou přehlednější a vždy se zastaví na vrchu obrazovky, aby jste viděli kolik hodin a peněz máte na faktuře. Nemusíte stále scrollovat nahoru a dolu.

 • Na listě najdete počet vykázaných hodin. Toto číslo se nemění ani po přidání výkazu přímo na téhle stránce.

 • Dál je tu suma hodin, které budou fakturovány. Přitom se zobrazuje i cena, která však nemusí odpovídat počtu hodin vynásobených hodinovou sazbou, protože se tu započítávají aj ceny za paušální skupiny.

Hromadná úprava

Další součástí Souhrnné informační lišty jsou Hromadné akce. Tato funkce vám ulehčí práci s jednotlivými fakturačními položkami. Akce už nemusíte dělat s výkazmi samostatně. Vybrané položky si jednoduše můžete označit tažením myši nad fajfkou před každým výkazem anebo hromadně za celý spis/projekt. Následně vyberete akci, kterou chcete vykonat. Jako je například vytvořit paušál, sloučit více paušálu do jednoho nebo snadno přidat jeden výkaz, na který jste zapomněli. Hromadné akce se vykonávají dvojitým způsobem:

 • s označenými položkami

  • Vytvořit skupinu

  • Změnit spis

  • Odepsat

  • Vrátit mezi vykázané

  • Vrátit a odložit

 • s ostatními (neoznačenými) položkami.

  • Neoznačené odepsat

  • Neoznačené vrátit mezi vykázané

  • Neoznačené vrátit a odložit

Aby jste měli přehled o počtech, s kterými vykonáváte hromadné akce, využijte opět informační lištu. Po označení výkazů se vám zobrazí, okrem celkových součtů, také součty za označené položky (modré čísla).

Náklady

Na informační lišta se je zobrazená celková suma nákladů, která bude fakturována. Aby jste ji měli stále na očích, zůstává vždy připnutá na obrazovce.

Pro zjednodušení práce s jednotlivými nákladami můžete využit hromadné úpravy. Např. vytvořit skupinu, odepsat nebo vrátit.

Sleva a navýšeni

Aby vám modul Slev a navýšení neprokážel v práci, je skrytý pod odkazem.

Po rozkliknutí pluska se vám objeví tři políčka na zadávání výše slevy/navýšení, procent, celkové částky. Po zadaní jednoho údaje, se ostatní dva automaticky přepočítají. Jestli chcete slevu/navýšení zrušit, jednoduše zavřete sekci pomocí křížku na konci řádku.

Administrativní paušál

Aby jste přehledně viděli administrativní paušál, který máte nastavený na klientovi. Zobrazuje se v samostatné sekci a s každou úpravou se automaticky přepočítává. Můžete změnit text, který se zobrazí na faktuře nebo změnit jeho výši pomocí procent nebo zapsáním konkrétní částky.

Náhled faktury a akce s fakturou

Jestli jsi chcete představit jak připravovaná faktura bude vypadat, když ji budete posílat klientovi, přidali jsme možnost zobrazit si náhled. Po rozkliknutí se vám objeví PDF upravované faktury a přílohy.

Pro lepší orientaci vám tady uvádíme, co se děje s Vaší fakturou po použití následujících tlačítek:

 • Zrušit fakturu a vrátit k fakturaci

  • Všechny úpravy (jako je vytvoření paušálů) na faktuře se zruší. Všechny položky se vrátí na stránku K fakturaci.

 • Uložit rozpracovanou fakturu a zavřít

  • Zavře vám okno s úpravou fakturačních položek. Všechny směny se automaticky ukládají, takže o nic nepřijdete.

 • Uložit fakturu a předat k vystavení

  • Faktura předáte k vystavení backofficu a dostane se ze stavu “Před schválením výkazů” do stavu “Před vystavením”.

 • Přejít k vystavení faktury

  • Dostanete se do dalšího kroku: Úprava fakturačních údajů.

Did this answer your question?