V SingleCase máme nově k dispozici interaktivní formuláře pro identifikaci klienta dle AML zákona. Při jejich vytváření jsme vyšli z metodiky České advokátní komory.

Jak to funguje?

1. Do formuláře pro založení klienta vám přidáme nová pole

Rovnou při založení klienta budete moct vyplnit všechny dodatečné údaje, které jsou vyžadovány pro identifikaci - přehledně rozděleny do skupin. Vložit si pro evidenci můžete také například scan průkazu totožnosti. Níže příklad pro fyzickou osobu:

2. S interaktivním formulářem vygenerujete dokument do 30 sekund

Do SingleCase vám doplníme 3 vzory pro identifikaci, a to pro fyzickou osobu, právnickou osobu a fyzickou osobu podnikající. Po výběru vzoru pak již pouze zkontrolujete automaticky propsané údaje, doplníte PEP sekci, datum a jedním klikem vygenerujete Word.

3. Automatická evidence bez starostí

Dokument se automaticky otevře pro úpravy (v editovatelném formátu MS Word) nebo tisk a zároveň uloží do spisu - kdykoli jej pak zpětně najdete díky fulltextovému vyhledávání v SingleCase. AML evidence tak vzniká přirozeně na pozadí.

Příklad výsledného dokumentu pro fyzickou osobu na obrázku níže - nebo se podívejte na ukázkové PDF.

Did this answer your question?