SingleCase podporuje hledání podle tzv. logických operátorů, které můžete použít pro zpřesnění výsledků hledání.

Jak funguje hledání bez operátorů

Pokud nebudete používat operátory, funguje hledání podobně, jako jste zvyklí třeba na Googlu. Vyhledáte-li kupní smlouva, vrátí SingleCase nejprve výsledky, které se jmenují kupní smlouva, následně ty, které mají toto sousloví v textu, a nakonec ty, které v sobě obsahují slova kupní a smlouva, ovšem ne za sebou.

Samotné pořadí vyhledaných dokumentů závisí na více parametrech – zohledňujeme zejména počet výskytů hledaných slov, jejich vzájemnou blízkost i pozici v dokumentu. Pro zúžení výsledků hledání můžete použít filtr na klienta, projekt, autora nebo štítek v pokročilém hledání.

Vyhledávání s logickými operátory

Operátory vám pomohou dále zpřesnit výsledky hledání, pokud je výsledků příliš, případně pokud hledáte specifický dokument. Například můžete omezit výsledky hledání na dokumenty, které obsahují přesnou frázi nebo vyloučit výsledků dokumenty obsahující konkrétní slovo.

V tabulce níže naleznete seznam všech povolených operátorů hledání:

Operátor

Příklad

|

smlouva | dohoda

Vrátí dokumenty, v nichž se nachází alespoň jedno ze slov smlouva, dohoda

!

smlouva !kupní

Vrátí dokumenty, které obsahují smlouva, ale neobsahují kupní

""

"kupní smlouva"

Vrátí dokumenty, které obsahují přesnou frázi kupní smlouva

*

směnk*

Vrátí dokumenty, které obsahují slovo s jakoukoli koncovkou (směnka, směnkou, směnkami...) *

()

(kupní smlouva) | (smlouva o koupi)

Vrátí dokumenty, které obsahují kupní i smlouvu, nebo smlouvu i koupi - slouží tedy k seskupování

* před otazníkem nebo hvězdičkou je třeba uvést alespoň 3 písmena

Příklady složitějších hledání pro fajnšmekry

  • úpis | emise | akcie - vrátí všechny dokumenty, kde je alespoň jedno ze slov

  • smlouva kupní | dílo | převod - vrátí všechny dokumenty, ve kterých je smlouva a alespoň jedno ze slov kupní, dílo, převod

  • smlouva kupní | dílo | převod* - podobné jako predchozí, ale vrátí třeba i dokumenty smlouva o převodu nebo převodní smlouva

  • (smlouva | dohoda) (transakci | převodu) - vrátí všechny dokumenty, které odpovídají kombinaci slova z první závorky se slovem z druhé závorky (smlouva o transakci, smlouva o převodu, dohoda o transakci, dohoda o převodu)

  • (kočka !myš) | (kočka !medvěd) - vrátí všechny dokumenty, kde je kočka bez myši nebo kočka bez medvěda (tzn. nemůže v nich být myš a medvěd dohromady)

  • !smlouva - pozor, toto čistě negativní vymezení (všechny dokumenty, které neobsahují slovo smlouva) nejde samostatně vyhledat

Did this answer your question?