Lhůty se zobrazují na základě typu vaší instalace, která je pro vás nastavena.

Obecně tato událost lze zadat v každém Projektu/Spisu. Lhůty jsou přiřazeny všem, kteří jsou přiřazeni na Projektu/Spisu, konkrétnímu člověku (mohu si zadat vlastní Lhůtu) a nebo ji můžete přiřadit více lidem.

Vytvořit tyto události můžete v SingleCase na více místech.

Na hlavní obrazovce a poté přímo zadáváte událost.

Přes menu "Moje jméno"->Přehledy .

a poté pomocí tlačítka "VYTVOŘIT LHŮTU" zadáte událost

Přímo v Projektu/Spisu přes tlačítko Vytvořit -> Lhůta, kde pak zadáváte událost.

Pozn:

Pokud vytváříte událost přes hlavní obrazovku a nebo přehled, doplňujete Klienta a Projekt/Spis. V případě že přidáváte událost přes Projekt/Spis, pole Klienta a Projektu/Spisu je již předvyplněno.

Vytvořit lhůtu

Lhůta obecně je nastavena jako informace pro všechny osoby, které pracují na Projektu/Spisu. Pokud potřebujete, můžete vybrat konkrétní osoby.

Lhůty můžete počítat i s ohledem na pracovní dny. U Lhůty můžete vybrat "Více možností", lhůty se mohou "Opakovat", můžete zadat "Detailní popis", "Připojit dokument" nebo "Přidat více upozornění".

Vše potvrdíte volbou "VYTVOŘIT LHŮTU".

Did this answer your question?