Jednání se zobrazují na základě typu vaší instalace, která je pro vás nastavena.

Tato událost lze zadat v každém Projektu/Spisu. Jednání je přiřazeno přímo mě, vybraným osobám a nebo mám možnost přiřadit na všechny uživatele Projektu/Spisu.

Vytvořit tyto události můžete v SingleCase na více místech.

Na hlavní obrazovce a poté přímo zadáváte událost.

Přes menu "Moje jméno"->Přehledy .

a poté pomocí tlačítka "VYTVOŘIT JEDNÁNÍ" vytvoříte událost pro Jednání

Přímo ve Projektu/Spisu přes tlačítka "Vytvořit" -> "Jednání", kde rovnou zadáváte událost.

Pozn:

Pokud vytváříte událost přes hlavní obrazovku a nebo přehled, doplňujete Klienta a Projekt/Spis. V případě že přidáváte událost přes Projekt/Spis, pole Klienta a Projektu/Spisu je již předvyplněno.

Vytvořit Jednání

Jednání je typ události, kde můžete nastavit dobu trvání od-do. U Jednání vyberete osobu nebo osoby, kterých se tato událost týká. Zároveň zde můžete nastavit více upozornění na tuto událost. Další rozšíření najdete pod volbou "Více možností".

Zde můžete nastavit "Opakování", doplnit "Detailní popis" a či "Vybrat dokumenty."

Nakonec potvrdíte tlačítkem "VYTVOŘIT JEDNÁNÍ"

Did this answer your question?