Úkoly se zobrazují na základě typu vaší instalace, která je pro vás nastavena.

Obecně tyto události lze zadat v každém Projektu/Spisu. Úkoly jsou přiřazeny konkrétnímu člověku (mohu si zadat vlastní úkol) a nebo je můžete přiřadit více lidem.

Vytvořit tuto událost můžete v SingleCase na více místech.

Na hlavní obrazovce a poté přímo zadáváte událost.

Přes menu "Moje jméno"-> "Přehledy" .

a poté pomocí tlačítka "VYTVOŘIT ÚKOL" vytvoříte událost

Přímo v projektu přes tlačítko Vytvořit -> Úkol , kde rovnou zadáte událost.

Pozn:

Pokud vytváříte událost přes hlavní obrazovku a nebo přehled, doplňujete Klienta a Projekt/Spis. V případě že přidáváte událost přes Projekt/Spis, pole Klienta a Projektu/Spisu je již předvyplněno.

Zadání úkolu

Při zadání úkolu se automaticky vyplní úkol defaultně na vás a vy dle potřeby změníte.

Zadání můžete rozšířit o "Více možností " jako je Detailní popis, možnost Připojení dokumentů.

Zároveň můžete zadat "Opakování", kde si vybere ze seznamu a nebo přidat více upozornění.

Při přidávání "Opakování" volíte interval, časovou jednotku a počet opakování.

Nakonec potvrdíte volbou "VYTVOŘIT ÚKOL".

Did this answer your question?