Pro nahrávání souborů a celých složek včetně podsložek do SingleCase existují tři základní cesty, které můžete využít. Každý ze způsobů podporuje různé varianty.

1. Nástroje přímo v Singlecase

a) Tlačítko "Obláček"

Pokud jste přímo v aplikaci Singlecase na konkrétním spisu, zde můžete využít tlačítko "Obláček", který naleznete v horní části.

Poté se vám otevře standardní okno pro výběr, kde si naleznete soubory, které chcete vybrat.

Soubor označíte výběrem myší (případně více souborů), vyberete pomocí myší a či kombinací s přidržením klávesy "ctrl" ("cmd"). Poté zadáte tlačítko "otevřít" a příslušné soubory se vám nahrají pod Projekt/Spis do Dokumentů. Soubory nejsou zařazeny a naleznete je na konci složkové struktury.

b) Tlačítko "NAHRÁT NOVÝ" nebo "Obláček" pro nový Úkol, Lhůta, Jednání

V případě, že přidáváte nový úkol, nový termín, či novou lhůtu, můžete přidat soubor nebo soubory týkající se tohoto objektu pomocí tlačítka "NAHRÁT NOVÝ" nebo "Obláček". Tímto přidáváte konkrétní soubor nebo soubory k objektu, ale zároveň soubor nebo soubory nahrajete přímo ke konkrétnímu spisu.

Po stisknutí tlačítka se vám opět otevře okno s výběrem, kde dále vybíráte a potvrdíte svůj výběr.

c) Přetažením

SingleCase umožňuje nahrávat soubory přímým přetažením z "Plochy" a nebo pomocí vašeho "Průzkumníka". Opět na "Ploše" nebo ve "výběrovém okně" označíte soubory či složky a přetažením pomocí myši přímo do dokumentové části projektu/ spisu soubory a složky (případně podsložky) nahrajete.

2. Pomocí SinglecaseUploderu

Této variantě věnujeme samostatnou kapitolku, kterou naleznete zde.

3. Další cesty dle zdroje

a) Dokumenty a složky ve vašem počítači (HardDisk) a na externím paměťovém médiu (FlashDisk)

  • Přetažením - otevřete si "Průzkumníka", vyberte soubory a složky (včetně podsložek), které chcete mít v SingleCase pod projektem/spisem, označte je a přetáhněte pomocí myši přímo do projektu/spisu k dokumentům do příslušného místa a nebo do složky "SingleCase Uploader" ->"Klient"->"Projekt/Spis"

  • Kopírováním - otevřete "Průzkumníka", vyberte soubory a složky, které chcete mít v SingleCase pod projektem/spisem, označte je a pomocí kombinace kláves "ctrl+C" ("cmd+C") zkopírujte do schránky. Poté můžete vložit do složky "SingleCase Uploader" ->"Klient"->"Projekt/Spis" pomocí kombinace kláves "ctrl+V" ("cmd+V") .

b) Dokumenty ve vaší poště

  • Přetažením - ve vaší poště vyberte soubor (soubory) a přetažením přímo vložte do aplikace SingleCase do konkrétního projektu/spisu do části dokumentů a nebo nebo do složky "SingleCase Uploader" ->"Klient"->"Projekt/Spis" . Dokument se vám nahraje i v případě, že přetáhnete celou poštovní zprávu do složky v Outlooku (Gmailu), která vznikla synchronizací SMTP/IMAP. Struktura složky je SC->Klient->Projekt/Spis. Další možností, je přetažení celé zprávy přímo do Singlecase Projekt/Spis->Pošta projektu/Spisu.

  • Příkaz "Ulož jako" - nad souborem v poště (Outlook), pokud kliknete levým tlačítkem myši, rozbalí se vám menu, zde vyberete vobu "Ulož to" a dokument můžete uložit do složky "SingleCase Uploader" ->"Klient"->"Projekt/Spis"

Poznámka: Přílohy pošty můžete stáhnout standardním způsobem a poté postupujete dle 3.a

c) Dokument otevřený programu třetích stran

  • Příkaz "Ulož jako" - nad souborem otevřeným např. ve Word, Photoshop, Adobe reader atd. Zde vybere volbu "Soubor"->"Ulož to" a soubor uložíte do složky "SingleCase Uploader" ->"Klient"->"Projekt/Spis"

Did this answer your question?