SingleCase obsahuje bezpečnostní funkci, kterou je povolení přístupu k Vašemu účtu v SingleCase pro naši technickou podporu. Níže se dočtete více o tom, jak tento přístup funguje.

1) Proč potřebuje technická podpora přístup k mému účtu?

Výhradně pro identifikaci specifických chyb a zodpovězení dotazů, vždy na základě požadavku a souhlasu z Vaší strany. Zároveň se typicky jedná o případy, které nelze ověřit jiným způsobem (např. zopakováním hlášené chyby na našem účtu podle dodaných screenshotů).

2) Může se technická podpora dostat do mého účtu bez mého vědomí?

Ne, účet technické podpory je ve výchozím nastavení blokován.

3) Jak je účet technické podpory omezen?

Technická podpora se ani po povolení přístupu nedostane k Vašim dokumentům (technicky je zamezeno šifrováním klíči ve Vašem držení), reportingu a nevidí soukromé spisy.

4) Jak povolím přístup technické podpory?

V nastavení - sekce "Přístup pro servisní účet SingleCase". Účet pro technickou podporu je výchozím stavu blokován. Povolit jej můžete na dočasnou dobu (48 hodin) nebo neomezeně. Přístup z bezpečnostních důvodů nepovolujte, pokud Vás k tomu explicitně nevyzvala technická podpora prostřednictvím chatu v aplikaci.

A) Výchozí stav

B) Povolený přístup

Did this answer your question?