V případě že jste v roli schvalovatele výkazů, můžete v SingleCase využít funkci, která umožní vrátit editovaný výkaz s komentářem. K této funkci se dostanete skrze Menu => Přehledy => Ke schválení:

Jakmile vyberete záložku Ke Schválení, otevře se Vám stránka, na které vidíte výkazy ke schválení. Úpravu výkazu můžete nově okomentovat pomocí bubliny v pravé části obrazovky.

Did this answer your question?