V případě, že chcete na projektu/spisu mít nastaven specifický typ aktivity, můžete je nastavit v "Moje jméno"->Nastavení v záložce Vykazování.

Na spodní straně stránky Vykazování naleznete možnost přidat novou aktivitu, která se potom bude propisovat na kartě spisu, případně máte možnost hledat aktivity stávající a ty editovat.

Tyto aktivity se následně zobrazí na kartě spisu. Jakmile vyberete konkrétní spis z černého menu na levé straně obrazovky, pomocí "ozubeného kolečka" se dostanete na stránku, kde vyberete záložku Účtování.

Ve spodní části stránky "Účtování" naleznete seznam "Nastavení cen aktivit", kde můžete vybrat aktivitu, její hodinovou sazbu, respektive způsob účtování.

Tyto zvolené aktivity se Vám potom budou zobrazovat na stránce "Vytvoření výkazu", na kterou přejdete pomocí "vykazovacího kolečka" nebo "ikony plus".

"

Did this answer your question?