Na klientech si můžete přidat Klientskou asistentku/asistenta, podle které půjde v budoucnu najít faktury k vystavení v Přehledu Faktury.

Na kartě Klienta se pomocí "ozubeného kolečka" v pravé části obrazovky prokliknete na stránku Informace o klientovy. Na této stránce můžete přidávat ke klientům Klientské asistentky/asistenta.

Did this answer your question?