Tato funkcilonalita umožňuje si uceleně vést informace k dodavatelům nebo externím spolupracovníkům - Přehled třetích stran.

Tento přehled naleznete po otevření "Moje jméno"->Přehledy->Třetí strany

Po rozkliknutí karty "Třetí strany" můžete přidat novou třetí stranou, nebo filtrovat třetí strany ve fultextovém vyhledávání

Přidat třetí stranu můžete také na kartě spisu, když rozkliknete ozubené kolečko. Poté na záložce informace o spisu můžete vybrat ze seznamu třetí stranu, nebo můžete přidat novou.

Did this answer your question?