Volitelná pole upravujeme v "Moje jméno" -> Nastavení

a to v záložce Volitelná pole

Úpravy Volitelných polí provádíme pomocí ikon. Můžeme Editovat, Mazat a naplnit či upravit položky ve Volitelném poli typu Rozbalovací seznam

Typ volitelného Rozbalovací seznam a Rozbalovací seznam - mnohonásobná volba naplníme a nebo upravíme přes ikonu

kde se vám otevře seznam k naplnění, vyplníte "Název" a potvrdíte tlačítkem "Přidat"

Did this answer your question?