Volitelná pole jsou vaše vlastní pole, kterými rozšiřujete možnosti evidovat dalších informací a to u Klientů, Kontaktů, Projektů/Spisů a Uživatelů.

Volitelná pole mohou být různých typů a to textové, výběrové, datumové nebo pro upload souborů (přidávaní příloh).

Volitelná pole nastavujete "Moje jméno" -> Nastavení

a to v záložce Volitelná pole. Volitelná pole vytváříte tlačítkem "+Přidat" .

Zde vyplníte "Název", a "Subjekt" (Klient, Kontakt, Projekt/Spis nebo Uživatel) pro který se bude Volitelné pole zobrazovat

Pro "Typ" si můžete vybrat z těchto možností

  • Jednořádkové textové pole (volné pole pro zápis jednořádkového textu)

  • Víceřádkový textové pole (volné pole pro zápis víceřádkového textu)

  • Rozbalovací seznam (možnost tvorby vlastního seznamu pro naplnění pole)

  • Rozbalovací seznam -mnohonásobná volba ( pole s možností vlastního seznamu a s výběrem více položek

  • volba Ano/Ne (výběr Ano/Ne)

  • Datum (pole pro výběr datumu)

  • Upload souboru (pole s možností přidávat vlastní soubory jako přílohu)

Pokud vyberete "Subjekt" Projekt/Spis, máte možnost navíc vybrat "Povolené typy projektů/spisů" pro které se bude toto pole zobrazovat. Pokud nevyberete, tak se bude zobrazovat u všech "Projektů/Spisů"

a nakonec zmačknete tlačítko "Uložit".

Did this answer your question?