Singlecase uploader slouží pro podporu nahrávání souborů a či celých složek souborů přímo do SingleCase. Zároveň tento servisní nástroj zabezpečuje synchronizaci dokumentů při výpadku připojení k internetu.

SingleCase uploader najdete

  1. Ve spodní části obrazovky po instalaci servisní aplikace

kde po otevření "Modré krychle" otevřete Složku s dokumenty.

2. Jako novou složku adresáře na ploše PC s názvem SingleCase uploader.

Složka má stejnou strukturu adresářů, dle jmen vašich projektů a jejich podadresářů.

Nyní tak můžete standardním způsobem přenášet soubory, vybrané soubory, soubory a složky. Otevřete si svou složku s dokumenty, vyberte a přeneste.

Po přenesení do příslušného Adresáře projektu/spisu se soubory vloží do SingleCase na místo (Projekt/Spis ->"Adresář"). Po této operaci zůstane složka SingleCase uploader na ploše bez souborů.

Nahrávejte pouze soubory, které vaše instalace podporuje (standardně *.doc, *docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf, *.jpeg).

Pozn.:

Soubory je třeba nahrávat přímo Složky projektů/spisů, nikoliv přímo pod Složku klienta.

Did this answer your question?