Singlecase Uploader slouží pro podporu nahrávání souborů a či celých složek souborů přímo do SingleCase. Zároveň tento servisní nástroj zabezpečuje synchronizaci dokumentů při výpadku připojení k internetu.

Kde SingleCase uploader najdete?

I. Ve spodní části obrazovky po instalaci servisní aplikace

kde po otevření "Modré krychle" otevřete Složku s dokumenty.

II. Jako novou složku adresáře na ploše PC s názvem SingleCase uploader.

Složka má stejnou strukturu dle jmen vašich projektů/spisů a jejich podsložek.

Jak nahrajete?

Nyní tak můžete standardním způsobem přenášet soubor, vybrané soubory, soubory a složky včetně podsložek.

1. Přenesením souborů

A. Otevřete si svou složku s dokumenty, vyberte soubory a přeneste jej.

Po přenesení do příslušného Složky Projektu/Spisu se soubory vloží do SingleCase na místo ("Klient"->"Projekt/Spis" ->"Složka"). Po této operaci zůstane složka SingleCase uploader na ploše bez souborů.

B. V případě že máte otevřený Outlook, přílohu pošty můžete přímo přenést přetažením do Uploaderu do příslušné složky ("Klient"->"Projekt/Spis"->"Složka")

2. Kopírováním do složky Uploaderu

Vyberte si soubory a nebo celou složku, kterou chcete přenést pod konkrétní projekt/spis. Více souborů můžete vybrat pomocí označení příslušného souboru při stisknuté klávese "ctrl" v případě WIN ("cmd" v případě iOS). Klávesovou zkratkou "ctrl+C" ("cmd+C") výběr zkopírujete. Poté do příslušného složky ("Klient"->"Projekt/Spis") pomocí klávesové zkratky "ctrl+V" ("cmd+V") vložíte.

3. Pomocí - "Ulož jako"

a. Pracujete ve Wordu

V případě, že pracujete na dokumentu ve Wordu, který jste neotvírali pomocí SingleCase, můžete přímo z Wordu uložit dokument do SingleCase pomocí Uploaderu. Ve Wordu vyberete příkaz "Ulož jako" a otevřete cestu k místu uložení do projektu/spisu "Plocha"->"Uploader"->"Klient"->"Projekt/Spis". Po uložení Word zavřete. Tento soubor můžete otevřít i přímo z přílohy vaší pošty.

b. Přímo v Outlooku

V Outlooku přímo nad přílohou klikněte levým tlačítkem myši. Poté vyberete příkaz "Ulož to" a otevřete cestu k místu uložení do projektu/spisu "Plocha"->"Uploader"->"Klient"->"Spis".

Pozn.1:

Soubory je třeba nahrávat přímo Složky Projektů/Spisů, nikoliv přímo pod Složku klienta.

Pozn.:2:

Nahrávejte pouze soubory, které vaše instalace podporuje (standardně *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.jpg2, *.jpg3, *.png, *.pgn2, *.pgn3, *.gif, *.pdf, *.doc, *.docx, *.docm, *.odt, *.odp, *.ods, *.ppt, *.pptx, *.rtf, *.txt,*.xls, *.xlsm, *.xlsx, ).

Did this answer your question?