Koho hlídáme a jak nastavit?

Sledováni jsou vaši Klienti, jejich Fakturační subjekty i Protistrany.
Nemusíte nijak nastavovat, subjekty hlídáme automaticky ihned po zadání do SC.

Sledujeme jak právnické, tak fyzickém osoby.  Monitorování probíhá nejen oproti službě CreditCheck, ale také přímo skrze insolvenční rejstřík.


Jak hlídáme solventnost?

První kontrola probíhá celkem v 18 rejstřících a provádí ji pro nás společnost Credit Check, které poskytujeme anonymizovaná data (tedy pouze seznam IČ bez vazby na vás, konkrétního zákazníka).

Druhá kontrola probíhá přímo námi ve vybraných rejstřících poté, co zjistíme, že má subjekt potenciální problém s bonitou. Provádíme kontrolu v insolvenčním rejstříku.


Jak často probíhá kontrola?

1x denně (v noci), e-maily zasíláme v 5:00 ráno.
E-mail přijde jeden, hromadně pro všechny subjekty (pouze jsou-li nějaké změny).


Komu posíláme upozornění?

Ve výchozím nastavení všem v roli Manažer, lze kdykoli změnit.


Co znamenají oba stavy upozornění?

Rozlišujeme dva stavy:

Možné riziko (červená) - události nebo změny, které zpravidla mají vliv na bonitu.
Příklad: likvidace, insolvence, dluh u VZP, exekuce.

Upozornění (oranžová) - události nebo změny, které mohou mít vliv na bonitu.
Příklad: nová firma, zrušení registrace k DPH, zástavní právo na podíl, likvidace dceřiné firmy.

Pokud Vám přijde e-mail, vždy to znamená, že se změnil tzv. dílčí stav subjektu - např. nový dluh u VZP, nová exekuce. Sledovány jsou pouze relevantní změny - např. důležité (zdaleka ne všechny) stavy v insolvenčním rejstříku.

Did this answer your question?