Webové prohlížeče zobrazují před použitím tzv. externího protokolu, kterým je mj. zajišťováno i otevírání dokumentů v SingleCase, potvrzovací dialog:

Některé z nich však neumožňují uložit pravidlo, na základě nějž by dotaz nebyl kladen. Mezi takové dlouhodobě patří Apple Safari a starší verze Microsoft Edge, nyní se však mezi ně řadí i Google Chrome (a nový MS Edge, který sdílí s Chromem společný základ).

Přinášíme proto návod, jak v něm možnost uložení pravidla aktivovat:

 1. Ujistěte se, že prohlížeč byl od instalace na vaše zařízení alespoň jednou spuštěn, ale že před dalšími kroky jsou všechna jeho okna zavřena;

 2. Stáhněte .reg soubor z tohoto odkazu:
  https://webdbg.com/dl/ShowExternalProtocolWarningBypassCheckbox.reg

 3. Spusťte stažený soubor dvojklikem a potvrďte všechna jeho upozornění.
  Provede se vložení těchto klíčů do registru Windows:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Chromium]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

Poté můžete opět prohlížeč spustit a otevřít dokument ze SingleCase. Potvrzovací dotaz se ještě jednou objeví, avšak bude již obsahovat zaškrtávací políčko pro uložení pravidla.

Postup pro Apple macOS:

 1. Zavřete Chrome, pokud běží;

 2. Otevřete Terminál;

 3. Zadejte v něm příkaz:
  defaults write com.google.Chrome URLWhitelist -array singlecase://*

Did this answer your question?