Webové prohlížeče zobrazují před použitím tzv. externího protokolu, kterým je mj. zajišťováno i otevírání dokumentů v SingleCase, potvrzovací dialog:

Některé z nich však neumožňují uložit pravidlo, na základě nějž by dotaz nebyl kladen. Mezi takové dlouhodobě patří Apple Safari a starší verze Microsoft Edge, nyní se však mezi ně řadí i Google Chrome.

Přinášíme proto návod, jak v něm možnost uložení pravidla aktivovat:

  1. Ujistěte se, že Chrome byl od instalace na vaše zařízení alespoň jednou spuštěn a že před dalšími kroky jsou všechna jeho okna zavřena;
  2. Stáhněte .reg soubor z tohoto odkazu:
    https://webdbg.com/dl/ShowExternalProtocolWarningBypassCheckbox.reg
  3. Spusťe stažený soubor dvojklikem a potvrďte všechna jeho upozornění.
    Provede se vložení těchto klíčů do registru Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Chromium]
"ExternalProtocolDialogShowAlwaysOpenCheckbox"=dword:00000001

Poté můžete opět Chrome spustit a otevřít dokument ze SingleCase. Potvrzovací dotaz se ještě jednou objeví, avšak bude již obsahovat zaškrtávací políčko pro uložení pravidla.

Did this answer your question?