Než začnete aktivně pracovat se SingleCase, je třeba vyplnit několik údajů. Zajistíte tím plnou funkčnost aplikace vč. fakturace klientům.

Pro vstup do nastavení klikněte vpravo nahoře na své jméno a zvolte Nastavení.


A nyní již co je potřeba vyplnit:

  1. Na stránce Nastavení -> Firma vyplníte fakturační údaje firmy
  2. Na stránce Nastavení -> Uživatelé přidáte další právníky a ostatní kolegy, kteří budou pracovat v SingleCase
  3. Na stránce Nastavení -> Role si nastavíte výchozí sazby pro účtování (např. partner, advokát, koncipient, student aj.)
  4. Na stránce Nastavení -> Výkazy si nastavíte minimální vykazovatelnou jednotku, šablonu pro přílohu k faktuře, číselnou řadu pro variabilní symbol a jiné.
Did this answer your question?