Jak uložit datovou zprávu?

Jednoduše přetáhněte ZFO soubor(y) do Pošty projektu/spisu:

Nebo v Poště spisu použijte tlačítko pro nahrání pošty:

Kde najdu nahrané zprávy?

Po nahrání datové zprávy se tato objeví v poště projektu/spisu, spolu s další poštou, která byla do daného projektu/spisu vložena.

SingleCase funguje jako datový trezor a nikdy nedojde k automatickému smazání datové zprávy. V případě potřeby lze navíc stáhnout originál dané zprávy.

Datovou zprávu v SingleCase je i nadále možné použít pro komunikaci s úřady.


A co přílohy?

Veškeré přílohy z datové zprávy budou automaticky zařazeny do složky "Dokumenty z pošty".


Další možnosti

K dokumentu z datové zprávy lze navázat i lhůtu / termín, přičemž SingleCase upozorní na jeho vypršení:

Dále systém rozpozná i odeslané datové zprávy a také umí uložit doručenku.

Did this answer your question?