Přidat nového uživatele můžete na stránce Nastavení - Uživatelé.

Zde klikněte na tlačítko Přidat, vyplňte údaje nového uživatele vč. rolí v aplikaci a uložte.


Po uložení přijde novému kolegovi pozvánka do aplikace SingleCase, která bude obsahovat i 24 hod. platné dočasné heslo, které si po prvním přihlášení změní na trvalé.
Heslo musí mít alespoň 8 znaků a splňovat nejméně 3 z těchto 4 kritérií:

  • malé písmeno
  • velké písmeno
  • číslo
  • speciální znak (@, #, $, § apod.)
Did this answer your question?