Přidat nového uživatele můžete na stránce Nastavení -> Uživatelé.

Zde klikněte na tlačítko Přidat, vyplňte údaje nového uživatele vč. rolí v aplikaci a uložte.


Po uložení přijde novému kolegovi pozvánka do aplikace SingleCase, v níž si následně sám zvolí své přihlašovací heslo.

Did this answer your question?