Přidat nového uživatele můžete na stránce "Moje jméno"->Nastavení

a poté vyberete záložku "Uživatelé" a vpravo nahoře vyberete tlačítko +PŘIDAT

Zde vyplníte povinné údaje a případně další informace. Tlačítkem "ULOŽIT" založíte nového uživatele.

Po uložení přijde novému kolegovi emailem pozvánka do aplikace SingleCase.

Tato obsahuje link pro přístup a dočasné heslo, které je platné 24 hod. Jakmile se nový uživatel přihlásí, otevře se okno pro vytvoření jeho nového hesla.

Heslo musí mít alespoň 8 znaků a splňovat nejméně 3 z těchto 4 kritérií:

  • malé písmeno

  • velké písmeno

  • číslo

  • speciální znak (@, #, $, § apod.)

Did this answer your question?