Přehled všech výkazů dostanete exportem v podobě excelové tabulky seřazené podle data výkazu. Export provedete na stránce Moje jméno->Přehledy -> Výkazy

Zde si ve filtrech nastavíte příslušné parametry a provedete export.

Přehled výkazů v *.xlsx obsahuje, datum, jméno uživatele, jméno klienta, jméno původce klienta, název projektu/spisu, odpovědného právníka, vykázaný čas, čas který byl fakturován, aktivity a poznámky.

Did this answer your question?