Přehled všech výkazů dostanete exportem v podobě excelové tabulky seřazené podle data výkazu. Export provedete na stránce Přehled -> Výkazy dle obrázku níže.

Přehled výkazů obsahuje, datum, jméno uživatele, jméno klienta, jméno původce klienta, název spisu, odpovědného právníka, vykázaný čas, čas který byl fakturován, aktivity a poznámky.

Did this answer your question?