SingleCase podporuje všechny běžné možnosti účtování od hodinové sazby přes paušál a úkolovou odměnu až k advokátnímu tarifu. Nastavení účtování na spisu naleznete v jeho nastavení (ikonka ozubeného kolečka), záložka Účtování.

A nyní již ke konkrétním účtováním, které můžete nastavit:

1. Hodinová sazba podle rolí - účtuje částku podle nastavené role uživatele. Na každém spisu můžete zvlášť nastavit částku u každé role zvlášť.


2. Hodinová sazba podle jednotlivých lidí - zde má každý uživatel odlišnou hodinovou sazbu, na kterou nemá vliv jeho role.


3. Jednotná hodinová sazba – pro každého uživatele bude aplikovaná stejná hodinová sazba.

TIP! U všech účtování s hodinovou sazbou můžete nastavit omezení (cap) ve formě hodin nebo částky. Aplikace vás bude následně notifikovat při překročení capu.


4. Dle úkolu - účtování na úkoly, na kterých se s klientem domluvíte. Při vykazování musí právnicí zvolit odpovídající aktivitu dle názvu nastaveného úkolu.

Podobně jako u capu vás aplikace bude notifikovat na překročení částky za úkol (dopočítáváno dle hodinové sazby vykazovací role uživatele).


5. Paušál

Chcete-li fakturovat více spisů jedním paušálem, nastavte u klienta (Klient-> Nastavení -> Účtování) hodnotu generálního paušálu. Na jednotlivých spisech, které mají být do paušálu zahrnuty, poté nastavte také paušální účtování a hodnotu paušálu 0. Ve fakturaci budou poté všechny výkazy seskupeny do jednoho paušálu s hodnotou zadanou v nastavení klienta.


6. Advokátní tarif – účtuje se dle úkon, nehledě na strávený čas (ten je stále počítán pro účely reportingu).

Did this answer your question?