V SingleCase máte několik možností, jak do spisu přidat dokument. Můžete jej například přetáhnout přímo z plochy nebo složky na disku – a to i více dokumentů najednou.


Nahrávání můžete zkontrolovat v panelu, který se objeví na spodním okraji stránky.


 Podobně můžete ve spisu kliknout na ikonku nahrání dokumentu a nahrát jeden nebo více dokumentů.

Dokumenty můžete vložit také vytvořením ze vzoru nebo zkopírovaním jiného dokumentu - popisujeme v samostatném článku. Dokumenty se také automaticky přikládají, pokud je najdeme v příloze e-mailu vloženého / přeposlaného do spisu.

Did this answer your question?