V SingleCase lze vystavit fakturu jednoduše a během 5 minut. Fakturu vystavíte v návaznosti na existující výkazy - alternativou je rychlá faktura na konkrétní částku (bez obsažení výkazů).

1. Na vybraném spisu nebo klientovi klikněte na ikonku Faktury vpravo nahoře.

2. V prvním kroku zvolíte:

  • období, které chcete fakturovat (změna se potvrzuje tlačítkem FILTROVAT);
  • spisy, které chcete fakturovat (při fakturaci celého klienta);
  • případně po rozkliknutí vyklikáte konkrétní položky k fakturaci;
  • vše potvrdíte kliknutím na Přejít k úpravě položek:

3. V druhém kroku lze upravit položky, zejména u výkazů hromadně upravit fakturovaný čas a popis, který se klientovi objeví v příloze. Položky jsou již rozděleny podle spisů.

Můžete také přidat nové položky, ať už se jedná o výkaz nebo náklad. Můžete také nastavit slevu, snížit nebo zvýšit celkovou fakturovanou částku.

4. V kroku třetím lze upravit fakturační údaje (jak dodavatele tak odběratele), změnit variabilní symbol (automaticky se dosadí dle číselné řady, kterou lze přizpůsobit v Menu - Nastavení - Vykazování - Variabilní symbol a číslo faktury), data a popis faktury, nebo jen zvolíte VYSTAVIT.

Po vystavení lze stáhnout celou fakturu nebo jen její přílohu, obojí ve dvou formátech - PDF a Excel.

Rychlá fakturace

Rychlá fakturace umožňuje vystavit fakturu bez výběru výkazů a nákladů.

Rychlou fakturu vystavíte, když přejdete z karty klienta přes ikonku Faktury vpravo nahoře a dále kliknete na tlačítko VYSTAVIT RYCHLOU FAKTURU NA ČÁSTKU.

Následně zadáte částku a měnu a kliknete na Pokračovat. Zbytek je stejný jako u klasické faktury - ve třetím kroku potvrdíte či upravíte fakturační subjekty. K fakturám vystaveným touto cestou není možné stáhnout přílohu.

Did this answer your question?