V SingleCase lze vystavit fakturu jednoduše a během 5 minut. Fakturu vystavíte v návaznosti na existující výkazy - alternativou je rychlá faktura na konkrétní částku (bez obsažení výkazů).

1. Na vybraném projektu/spisu nebo klientovi klikněte na ikonku Faktury vpravo nahoře.

2. Zvolíte +VYTVOŘIT NOVOU FAKTURU

3. vyberete období, které chcete fakturovat, potvrdíte tlačítkem FILTROVAT, vyberete projekty a Přejdete k úpravě položek

4. Zde vybere konkrétní položky k fakturaci, doplnit další výkaz, upravit popis, který se objeví u klienta na faktuře a přílohách, můžete upravit čas fakturace, případně poskytnout položku zdarma, přidal další Náklady a celkově upravit částku k fakturaci.

a můžete POKRAČOVAT K VYSTAVENÍ FAKTURY, a nebo ULOŽIT ROZPRACOVANÉ či DOKONČIT ÚPRAVU A PŘEDAT K VYSTAVENÍ

5. V dalším kroku upravíte fakturační údaje (jak dodavatele tak odběratele), můžete změnit variabilní symbol (automaticky se dosadí dle číselné řady, kterou lze přizpůsobit v "Moje jméno" -> Nastavení -> Vykazování -> Variabilní symbol a číslo faktury), data a popis faktury, nebo jen zvolíte VYSTAVIT.

6. Po vystavení lze stáhnout celou fakturu nebo jen její přílohu, obojí ve dvou formátech - PDF a Excel.

Rychlá fakturace

Rychlá fakturace umožňuje vystavit fakturu bez výběru výkazů a nákladů.

Rychlou fakturu vystavíte, když přejdete z karty klienta přes ikonku Faktury vpravo nahoře

a dále kliknete na tlačítko VYSTAVIT RYCHLOU FAKTURU NA ČÁSTKU.

Následně zadáte částku a měnu a kliknete na Pokračovat.

Zbytek je stejný jako u klasické faktury - ve třetím kroku potvrdíte či upravíte fakturační subjekty. K fakturám vystaveným touto cestou není možné stáhnout přílohu.

Did this answer your question?