Úkoly, jednání, lhůty a termíny se zobrazují na základě typu vaší instalace, která je pro vás nastavena.

Obecně tyto události lze zadat v každém projektu/spisu. Úkoly jsou přiřazeny konkrétnímu člověku (mohu si zadat vlastní úkol) a nebo je můžete přiřadit více lidem. U jednání, lhůty a termínu je navíc možnost přiřadit na všechny uživatele projektu/spisu .

Vytvořit tyto události můžete v SingleCase na více místech.

Na hlavní obrazovce a poté přímo zadáváte událost.

Přes menu "Moje jméno"->Přehledy .

a poté pomocí tlačítka Přidat vytvoříte událost pro úkoly

pro jednání

pro termíny

Přímo v projektu přes tlačítko Vytvořit -> Úkol Jednání Lhůta Termín, kde rovnou zadáváte událost.

Pozn:

Pokud vytváříte událost přes hlavní obrazovku a nebo přehled, doplňujete Klienta a Projekt/Spis. V případě že přidáváte událost přes Projekt/Spis, pole Klienta a Projektu/Spisu je již předvyplněno.

Zadání úkolu

Při zadání úkolu se automaticky vyplní úkol pro vás a vy dle potřeby změníte.

Zadání můžete rozšířit o Více možností jako je detailní popis či možnost připojení dokumentů.

Vytvořit lhůtu

Lhůta obecně je nastavena, jako informace pro všechny osoby, které pracují na projektu/spisu. Pokud potřebujete, můžete vybrat konkrétní osoby.

Vytvořit Jednání

U jednání vyberete osobu nebo osoby, kterých se tato událost týká. Můžete využít rozšíření polí pomocí volby Více možností.

a zde doplnit detailnější popis či přidat dokumenty.

Did this answer your question?