Zde najdete celý proces jak zadat nového klienta nebo spis.

Přidání spisu

Pro přidání nového spisu klikněte na ikonu + vedle Moje spisy nebo ze stránky Přehledy -> Spisy. Níže na obrázku znázorněny obě možnosti.

V prvním kroku vyplňte informace o spisu, kde můžete vybrat klienta, přidat soud, přidat protistranu a vybrat typ účtování.

V kroku druhém zadáte odpovědného právníka a další uživatele, kteří na daném spisu budou pracovat.


V kroku třetím lze vybrat šablonu spisu, kterou již máte přednastavenou, a která zajistí vytvoření předdefinovaných složek rovnou založení spisu. Šablony lze nastavit na stránce Nastavení -> Spisy.


Přidání klienta

Klienta lze zadat při zakládání spisu kliknutím na tlačítko Přidat klienta nebo ze stránky Přehledy -> Klienti.


Dále pak vyplníte údaje o klientovi (např. fakturační údaje). V kolonce Původce můžete zadat uživatele, který klienta do kanceláře přivedl.

V dalším kroku nastavíte výchozí sazbu, jakou chcete klienta účtovat. Zvolíte Typ účtování, dle jeho volby následně další detaily k účtování, např. výši hodinové sazby.


Ke každému klientovi můžete přidat několik spisů.

Did this answer your question?