Zde najdete celý proces jak zadat nového klienta nebo projekt/spis.

Přidání projektu/spisu

Pro přidání nového projektu/spisu klikněte na ikonu (+) vedle Moje projekty/Moje spisy.

Další variantou je přes menu na stránku Projekty/ Spisy. "Moje jméno" -> Přehledy -> Projekty/Spisy.

Zde můžete přidat nový Projekt/Spis.

V prvním kroku vyplňte informace o projektu/spisu, jeho název, dále můžete vyhledat stávajícího klienta v políčku nebo přidat nového klienta a doplnit další údaje. Po té vyberete informace o účtování.

V druhém kroku zadáte odpovědného manažera/právníka a další uživatele, kteří na daném projektu/spisu budou pracovat.


V kroku třetím lze vybrat šablonu projektu/spisu, kterou již máte přednastavenou, a která zajistí vytvoření předdefinovaných složek rovnou při založení projektu/spisu.

Šablony lze nastavit na stránce "Moje jméno"->Nastavení -> Projekty/Spisy.


Přidání nového klienta

Nového klienta zadáváte při zakládání projektu/spisu kliknutím na tlačítko Přidat klienta nebo ze stránky "Moje jméno"->Přehledy -> Klienti.

Dále pak vyplníte údaje o klientovi (např. fakturační údaje). V kolonce Původce můžete zadat uživatele, který klienta do kanceláře/firmy přivedl.

Pokud zadáte "IČO" Klienta, dostupné údaje můžete načíst z databáze ARES.

V dalším kroku nastavíte výchozí sazbu, jakou chcete klienta účtovat. Zvolíte Typ účtování, dle jeho volby následně další detaily k účtování, např. výši hodinové sazby.

Ke každému klientovi můžete přidat více projektů/spisů.

Did this answer your question?