V SingleCase máte možnost nastavit každému uživateli odlišnou roli z ohledem na práci, kterou v SingleCase bude vykonávat. Nastavení rolí pro uživatele naleznete v Nastavení –> Uživatelé, pro úpravu klikněte na ikonku tužky na odpovídajícím řádku.

Níže naleznete seznam a nastavení globálních rolí v aplikaci. Pro shrnutí:

  • Manažer má kompletní práva k celému systému
  • Admin nemá přístup ke spisům, nicméně má veškerá práva k nastavení vč. uživatelů a jejich rolí (může si tedy mimo jiné i přidat práva ke spisům)
  • Partner má plná práva ke spisům vč. účtování fakturace, nemůže ale měnit nastavení systému
  • Office manažerka má kromě plného přístupu ke spisům přístup k vybranému nastavení aplikace, nevidí účtování
  • Ostatní role (Senior právník, Junior právník, Sekretářka) mají práva ke konkrétním spisům, nevidí účtování

Detaily k oprávněním naleznete v tabulce níže. Na vyžádání umíme role kdykoli upravit.

Did this answer your question?