V SingleCase máte možnost nastavit každému uživateli odlišnou roli z ohledem na práci, kterou v SingleCase bude vykonávat. Nastavení rolí pro uživatele naleznete v "Moje jméno"->Nastavení

kde si vybere záložku Uživatelé

Pro úpravu "Uživatele" klikněte na ikonku na odpovídajícím řádku.

Poté vyberete roli na kartě a a potvrzujete vše tlačítkem "ULOŽIT"

Pro shrnutí seznam jednotlivých rolí:

  • Manažer má kompletní práva k celému systému

  • Admin nemá přístup ke projektům/spisům, nicméně má veškerá práva k nastavení vč. uživatelů a jejich rolí (může si tedy mimo jiné i přidat práva k projektům/spisům)

  • Partner má plná práva k projektům/spisům vč. účtování fakturace, nemůže ale měnit nastavení systému

  • Office manažerka má kromě plného přístupu k projektům/spisům přístup k vybranému nastavení aplikace, nevidí účtování

  • Ostatní role (Manažer, Uživatel, Senior právník, Junior právník, Sekretářka) mají práva ke konkrétním projektům/spisům, nevidí účtování

Detaily k oprávněním naleznete v tabulce níže. Na vyžádání umíme role kdykoli upravit.

Did this answer your question?