V SingleCase existuje více možností, jak nastavit nebo omezit ostatním uživatelům SingleCase přístup k jednotlivým Projektům/Spisům.

Základní z možností je přímo při zakládání nového Projektu/Spisu, kde v druhém kroku přiřadíte uživatele na Projekt/Spis (viz obrázek níže). Pozor, uživatelé se nejprve musí alespoň jednou přihlásit, abyste je mohli na Projekt/Spis přidat.

Přiřazeného uživatele lze kdykoli odebrat, stejně tak je možnost přidat k již založenému Projektu/Spisu nového uživatele. Změnu přiřazených uživatelů změníte na konkrétním Projektu/Spisu po kliknutí na "Ozubené kolečko".

Poté můžete nastavovat uživatele.

Přístupy uživatelům můžete nastavit také hromadně. V "Moje jméno"->Nastavení -> Uživatelé klikněte u konkrétního kolegy na ikonu aktovky

a nastavte mu oprávnění na jednotlivé Projekty/Spisy.

Režim přístupu k projektům/spisům

Speciální možností je režim přístupu - můžete nastavit, jestli jsou projekty/spisy v aplikaci viditelné i pro uživatele, kteří nejsou na projekt/spis přidáni. Můžete vybrat ze tří možností:

  1. Privátní, kdy projekt/spis v SingleCase vidí pouze ti, kteří jsou u něj přiřazeni a manažeři aplikace.

  2. Veřejný, kdy projekt/spis v SingleCase vidí všichni, i pokud na něj přiřazeni nejsou (spis se objeví ve Spisy Kanceláře) nebo

  3. Individuální, kdy můžete zvolit u každého projektu/spisu, jestli je Veřejný nebo Privátní.

Režim přístupu nastavíte na stránce Nastavení -> Projekty/Spisy.

Did this answer your question?