V SingleCase existuje více možností, jak nastavit nebo omezit ostatním uživatelům SingleCase přístup k jednotivým spisům.

Základní z možností je přímo při zakládání nového spisu, kde v druhém kroku přiřadíte uživatele na spis (viz obrázek níže). Pozor, uživatelé se nejprve musí alespoň jednou přihlásit, abyste je mohli na spis přidat.


Přiřazeného uživatele lze kdykoli odebrat, stejně tak je možnost přidat k již založenému spisu nového uživatele. Změnu přiřazených uživatelů změníte na konkrétním spisu po kliknutí na ozubené kolečko (nastavení viz obrázek níže).

Přístupy uživatelům můžete nastavit také hromadně. V Nastavení -> Uživatelé klikněte u konkrétního kolegy na ikonu aktovky a nastavte mu oprávnění na jednotlivé spisy dle obrázku níže.

Režim přístupu ke spisům

Speciální možností je režim přístupu - můžete nastavit, jestli jsou spisy v aplikaci viditelné i pro uživatele, kteří nejsou na spis přidáni. Můžete vybrat ze tří možností:

  1. Privátní, kdy spis v SingleCase vidí pouze ti, kteří jsou u něj přiřazeni a manažeři aplikace.
  2. Veřejný, kdy spis v SingleCase vidí všichni, i pokud na něj přiřazeni nejsou (spis se objeví ve Spisy Kanceláře) nebo
  3. Individuální, kdy můžete zvolit u každého spisu, jestli je Veřejný nebo Privátní.

Režim přístupu nastavíte na stránce Nastavení -> Spisy.

Did this answer your question?