V SingleCase lze volit z více možností vzhledu souhrnu práce, který je přílohou faktury a můžete ji spolu s ní posílat klientovi. Liší se rozsahem údajů, které skrze ni příjemci poskytnete:

1. Základní - datum, popis, fakturované hodiny, uživatel/právník, částka

2. Zjednodušená - datum, popis, fakturované hodiny

3. Zjednodušená s částkou - datum, popis, fakturované hodiny, částka

+ vychází ze Zjednodušené, přičemž ji rozšiřuje o sloupec Částka
+ neukazuje hodiny ve Skupinách výkazů a nepočítá je do celkového součtu hodin
+ neukazuje pod konečnou částkou případnou Slevu / navýšení

4. Kompletní - datum, aktivita, popis, vykázané hod., fakturované hod., uživatel/právník, sazba, částka

+ používá rozložení A4 na šířku

5. Kompletní 2 - datum, aktivita, popis, fakturované hod., uživatel/právník, sazba, částka
+ vychází z Kompletní, přičemž ji rozšiřuje o součet hodin a peněz za každou Skupinu výkazů a každý projekt/spis

6. Kompletní 3 - datum, aktivita, popis, vykázané hod, fakturované hod., uživatel/právník, sazba, částka
+ vychází z Kompletní 2, přičemž ji rozšiřuje o vykázané hodiny

7. Kompletní 4 - datum, popis, vykázané hod., fakturované hod., sazba, částka
+ vychází z Kompletní 3, vypouští však sloupec Uživatel/Právník

8. Základní s odpracovanými hodinami - datum, popis, vykázané hod., fakturované hod., uživatel/právník, částka
+ vychází ze Základní, přičemž ji rozšiřuje o vykázané hodiny

9. Souhrnová - datum, popis, fakturované hodiny
+ vychází ze Zjednodušené, přičemž ji rozšiřuje o souhrn fakturovaných hodin a peněz podílejících se uživatelů/právníků, včetně jejich reálné hodinové sazby (peníze děleno hodiny) a o konečnou částku, k níž přejímá z faktury Popis (Fakturujeme Vám odměnu...) a označení Slevy / navýšení

10. Souhrnová zjednodušená - popis
+ vychází ze Souhrnové, avšak neukazuje u výkazů datum ani hodiny (kromě součtu hodin u Skupin výkazů)

11. Základní bez částky - datum, popis, uživatel/právník, fakturované hodiny
+ vychází ze Základní, přičemž vypouští sloupec Částka

12. Základní bez částky a součtu - datum, popis, uživatel/právník, fakturované hodiny
+ vychází ze Základní bez částky, přičemž vypouští řádky Celkem hodin a Celkem k úhradě

Nastavení šablon najdete v Menu => Nastavení => Vykazování => Šablona přílohy faktury. Po uložení volby můžete rovnou stáhnout jakoukoli přílohu - změna se projeví i u již dříve vystavených.

Nehledě na zvolenou šablonu máte vždy možnost stáhnout přílohu v PDF i jako excelový list - obojí před i po vystavení samotné faktury. A pokud na výše zmíněné stránce aktivujete i možnost Používat 2 šablony přílohy faktury a provedete volbu v kolonce Druhá šablona přílohy faktury, bude nabídka ke stažení v přehledu faktur ještě bohatší:

Did this answer your question?