V SingleCase si můžete zvolit více možností vzhledu souhrnu práce, který budete posílat klientovi. Liší se množstvím údajů, které v něm klientovi poskytnete.

Nehledě na zvolenou šablonu máte vždy možnost stáhnout přílohu v Excelu i PDF - obojí před i po vystavení samotné faktury.

Konkrétně máte na výběr z těchto šablon:

1. Zjednodušená - obsahuje pole: datum, popis, vyfakturované hodiny

2. Zjednodušená s částkou - datum, popis, vyfakturované hodiny, částka

3. Základní - datum, popis, vyfakturované hodiny, právník, částka

4. Základní s odpracovanými hodinami - datum, popis, vykázané hodiny, vyfakturované hodiny, právník, částka

5. Kompletní (ve 3 variacích) - Datum, aktivita, popis, vykázané hodiny, vyfakturované hodiny, právník, sazba, částka. Jako jediná se tiskne v rozložení A4 na šířku. Varianty se liší (ne)uváděním celkového součtu částek a (ne)zobrazením jednotlivých sloupců.

Kompletní 1:

Kompletní 2:

Kompletní 3:


Nastavení šablony najdete na stránce Nastavení -> Vykazování, kde můžete vybrat požadovanou šablonu. Po uložení můžete rovnou stáhnout jakoukoli přílohu v novém formátu - změna se projeví i na již vystavených přílohách.

Did this answer your question?