V SingleCase je možnost vymazat již založené spisy nebo klienty a to s následující logikou:

  • smazat můžete všechny spisy, na kterých nejsou žádné výkazy, náklady nebo faktury;
  • smazat můžete veškeré klienty, kteří nemají žádné spisy.

Pro smazání klienta či spisu klikněte na ikonku koše na odpovídajícím řádku v Přehledy - Klienti nebo Přehledy - Spisy, viz obrázek níže.

Proč mi nejde smazat klient/spis?

Klient může pod sebou mít neaktivní spisy, které v levém sloupci neuvidíte. Tudíž když v Přehledy - Klienti nevidíte ikonku koše, navštivte ještě sousední kartu Spisy, vyfiltrujte dle jména klienta a smažte i neaktivní spisy:

Spis nelze smazat, pokud krom uvedeného v úvodu k němu náleží našeptané výkazy, které se objevují v podobě barevných koleček vpravo nahoře:

Kolečka mají stejnou barvu jako puntík za názvem spisu (v levém sloupci), ke kterému patří. Klikněte na ně a zvolte SMAZAT.

Did this answer your question?