V SingleCase je možnost vymazat již založené Projekty/Spisy nebo Klienty a to s následující logikou:

  • smazat můžete všechny Projekty/Spisy, na kterých nejsou žádné výkazy, náklady nebo faktury

  • smazat můžete veškeré Klienty, kteří nemají žádné Projekty/Spisy

Pro smazání Klienta či Projektu/Spisu klikněte na ikonku koše na odpovídajícím řádku v "Moje jméno"->Přehledy - Klienti nebo "Moje jméno"->Přehledy - Projekty/Spisy, viz obrázek níže.

Proč mi nejde smazat Klient, Projekt/Spis?

Klient může pod sebou mít neaktivní Projekty/Spisy, které v levém sloupci neuvidíte. Tudíž když v "Moje jméno"->Přehledy - Klienti nevidíte ikonku koše, navštivte ještě sousední kartu Projekty/Spisy, vyfiltrujte dle jména klienta a smažte i neaktivní spisy.

Spis nelze smazat, pokud krom uvedeného v úvodu k němu náleží našeptané výkazy, které se objevují v podobě barevných koleček vpravo nahoře.

Kolečka mají stejnou barvu jako puntík za názvem spisu (v levém sloupci), ke kterému patří. Klikněte na ně a zvolte Smazat. Nezapomeňte také, že kolečka mohou mít ve svých účtech i ostatní účastníci daného spisu.

Did this answer your question?