V SingleCase lze upravit údaje na již založeném klientovi nebo projektu/spisu. Upravit můžete jak základní informace (např. fakturační adresa), tak detaily k účtování (sazby aj.)

Vyberte si klienta v levé liště projektů/spisů.

Pro úpravu klikněte na ikonku Ozubeného kolečka na jeho kartě.

Vyberte projekt/spis po levé straně. Pro úpravu projektu/spisu klikněte na ikonu Ozubeného kolečka na jeho kartě.

Alternativně můžete použít stránku "Moje jméno"->Přehledy -> Klienti nebo "Moje jméno"->Přehledy -> Spisy

a ikonku Tužky na odpovídajícím řádku.

Úprava informací klienta

Na kartě můžete upravit informace týkající se klienta a pak Uložit.

Úprava účtování

Na druhé záložce naleznete informace týkající se účtování a tyto můžete upravit a Uložit.

Pro podrobné informace k nastavení účtování přejděte zde.

Did this answer your question?