V SingleCase lze upravit údaje na již založeném klientovi nebo Projektu/Spisu. Upravit můžete jak základní informace (např. fakturační adresa), tak detaily k účtování (sazby aj.)

Vyberte si klienta v levé liště Projektů/Spisů.

Pro úpravu klikněte na ikonku Ozubeného kolečka na jeho kartě.

Vyberte projekt/spis po levé straně. Pro úpravu Projektu/Spisu klikněte na ikonu Ozubeného kolečka na jeho kartě.

Alternativně můžete použít stránku "Moje jméno"->Přehledy -> Klienti nebo "Moje jméno"->Přehledy -> Spisy

a ikonku Tužky na odpovídajícím řádku.

Úprava informací Klienta

Na kartě můžete upravit informace týkající se klienta a pak "Uložit".

Úprava účtování

Na druhé záložce naleznete informace týkající se účtování a tyto můžete upravit a "Uložit".

Pro podrobné informace k nastavení účtování přejděte zde.

Did this answer your question?