V SingleCase lze změřit čas strávený prací na jednotlivých projektech/spisech a to díky Stopkám, které najdete na liště vpravo nahoře.

Zapnete si je tak, že kliknete na své jméno a v menu, které se vám rozbalí vyberete Můj profil a v něm záložku Další nastavení. V té pak stačí Typ měření změnit z Významné akce na Měření času.

Stopky ovládáte sami, můžete je kdykoli pozastavit nebo vypnout. V jednu chvíli lze mít spuštěno několik měření najednou.

Jak pracovat se Stopkami?

  1. Otevřete si projekt/spis, na kterém chcete měřit čas

  2. Zapněte Stopky(ikonka PLAY)

  3. Po dokončení práce potvrďte fajfkou

  4. Zkontrolujte čas (automaticky zaokrouhlený na minimální vykazovatelnou jednotku), přidejte popis úkonu a klikněte na Uložit

  5. Po uložení se vytvoří výkaz, který naleznete v přehledu na stránce "Moje jméno"->Mé výkazy

Jak přepnout aktuální Stopky na jiné:

  1. Klikněte na malou šipečku vpravo vedle fajfky

  2. Klikněte na Spustit další měření

  3. Klikněte na tlačítko Spustit. V tomto kroku můžete, ale nemusíte předvyplnit detaily výkazu.

  4. Stávající Stopky se automaticky pozastaví a nové se rozběhnou.

  5. Mezi aktivními Stopkami můžete přepínat kliknutím na šipku PLAY u každé z nich.


Did this answer your question?