Nastavení

Pro automatické načítání termínů soudních jednání a změn je třeba nedříve tuto funkcionalitu nastavit.

Otevřete menu "Moje jméno"->Nastavení

a vyberte na této kartě záložku Integrace. Poté stačí zakliknout výběr v části "PROPOJENÍ SE SOUDY" -> Načítat informace o spisu z portálu justice.cz.

Vlastní práce

Ve Spisu přidejte "Spisovou značku" (můžete přidávat i bez mezer, ale vždy s lomítkem na správné pozic). Potom doplníte pole Soudy přímo výběrem v tomto poli z výchozích předvoleb.

POZOR - soudy přidané vámi přes tlačítko "+PŘIDAT SOUD" nebudou mít propojení.

Můžete přidávat více soudů i více spisových značek.

Jednou denně SingleCase zkontroluje Nové termíny jednání a propíše je do Spisu. V detailu Události je uveden soud, místnost, řešitel i účastníci řízení. Řízení se automaticky propíše všem uživatelům na tomto spisu.

Pozn.:

Soudy pro předvolby naleznete v menu "Moje jméno"-> Přehledy -> Soudy a protistrany

Did this answer your question?