• zapněte si propojení v Nastavení -> Externí služby
  • přidejte si soudy a spisové značky ke spisům (můžete přidat více soudů i spisových značek). Spisové značky můžete zadávat i bez mezer (např. 6T53/2018)
  • jednou denně SingleCase zkontroluje nové termíny jednání a propíše je do spisu. V detailu události je uveden soud, místnost, řešitel i účastníci řízení
  • řízení se všem na spisu automaticky propíše do kalendáře.
Did this answer your question?