Přidání uživatelů

Vstupte do Menu (vaše jméno v pravém horním rohu stránky), zvolte položku Nastavení a následně přepněte na kartu Uživatelé:

Poté klikněte na tlačítko PŘIDAT, vyplňte údaje nového uživatele, určete mu uživatelskou roli (rozsah oprávnění) a uložte. Uživateli přijde na zadaný e-mail pozvánka s dočasným heslem (platným 24 hod.). Ikonou aktovky (Nastavit práva) mu udělte přístup ke spisům.

 

Základní konfigurace

Navštivte opět Nastavení. O kartě Uživatelé již byla řeč; nyní projděte i karty Firma, vykazovací Role a Vykazování:

Především zadejte:

  • Údaje o společnosti a logo na kartě Firma
  • Hodinové sazby pro vykazovací role na kartě Role
  • Minimální vykazovatelnou jednotku - na kolik se bude vykazovaný čas zaokrouhlovat - na kartě Vykazování
  • Typ měření času - významné akce nebo časovátko na kartě Vykazování

 

Instalace servisní aplikace

Tímto umožníte editaci dokumentů uložených v SingleCase vaším softwarem, např. Microsoft Office...

...a také odesílání e-mailů přímo z SC přes MS Outlook.

 

Synchronizace s e-mailovou schránkou

Umožní vám ukládat došlé e-maily do Pošty spisu v SingleCase a naopak e-maily poslané z SC ukládat do složky s odeslanou poštou ve vaší schránce. Nastavení proveďte v Menu - Nastavení pošty a kalendáře...

...na kartách Synchronizace e-mailů z pošty a Odesílání e-mailů klientům.

 

Synchronizace kalendáře

Zobrazí úkoly a termíny zadané do kalendáře v SingleCase také ve vaší oblíbené kalendářové aplikaci - najděte v ní volbu pro přidání kalendáře a vložte odkaz z Menu - Nastavení pošty a kalendáře - Synchronizace kalendáře:

 

Propojení s Datovkou

Umožní ukládat datové zprávy z aplikace Datovka do Pošty spisu v SingleCase. Toto nastavení je o trochu složitější - postupujte krok za krokem dle návodu.

 

Propojení s bankou

Je-li nastaveno, faktura vystavená v SingleCase klientovi se automaticky označí jako zaplacená, přijde-li očekávaná částka na účet. Zde je jako příklad návod pro UniCredit Bank a pro Raiffeisenbank, avšak podporujeme také Fio banku, MONETu Money Bank, Komerční banku a slovenskou Tatra banku.

Zástupce v počítači

Volitelně si můžete vytvořit spouštěcí ikonu SingleCase:

Did this answer your question?