Je třeba nastavit e-mailové notifikace o příchozích platbách v internetovém bankovnictví skrze menu SMS & EMAIL ZPRÁVY, nabídka Transakce: 

Ve formuláři pro zadání nové notifikace použijte následující nastavení:

  • v Dostupných účtech zvolte účet, na nějž vám jsou hrazeny faktury;
  • volbou Typ transakcí nastavíte, o jakých platbách chcete být informováni - příchozí;
  • zadejte částku, od které chcete notifikace posílat - 50 Kč
  • vyberte způsob Doručení - E-mail;
  • do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu - bankpayments@firma.app.singlecase.cz
    ...kde "firma" nahraďte názvem z vaší URL SingleCase.

Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit.

Did this answer your question?