Je třeba nastavit e-mailové notifikace o příchozích platbách v internetovém bankovnictví skrze menu SMS & EMAIL ZPRÁVY, nabídka Transakce: 

Ve formuláři pro zadání nové notifikace použijte následující nastavení:

  • v Dostupných účtech zvolte účet, na nějž vám jsou hrazeny faktury;

  • volbou Typ transakcí nastavíte, o jakých platbách chcete být informováni - příchozí;

  • zadejte částku, od které chcete notifikace posílat - 50 Kč

  • vyberte způsob Doručení - E-mail;

  • do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu - bankpayments@FIRMA.app.singlecase.cz
    ...kde "FIRMA" nahraďte řetězcem ze začátku internetové adresy, skrze kterou přistupujete k Vašemu SingleCase, tedy např.:
    bankpayments@cursus-honorum.app.singlecase.cz

Nastavení potvrďte tlačítkem Uložit.

Did this answer your question?