Funkci, která automaticky spočítá hodiny nad rámec paušálu, připravujeme. Zatím můžete řešit takto:

V prvním kroku vystavování...
...či v editaci faktury:

zatrhněte ty výkazy, které nemají být nad rámec paušálu a klepněte na VYTVOŘIT SKUPINU Z VYBRANÝCH:

Vepište název Skupiny, např. "Paušál" a také cenu.

Pokračujte ve vystavování / uložte fakturu.

Did this answer your question?